Licenční podmínky

Autorská práva

Autorská práva ke všem fotografiím jsou majektem autorky fotografií dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

Autorkou všech fotografií zveřejněných v aplikaci Profotky.cz je Jana Pradeniaková.

Volná licence Profotky.cz v1

Volná licence je použita a je platná pro fotografie, které jsou uvolněny zdarma ke stažení. Stažením fotografie je Vám udělena Volná licence Profotky.cz v1 k jejímu užívání.

Získáním této licence máte právo:


Tato licence zakazuje:

Pokud je to možné oceníme, když uvedete autora a zdroj fotografie.

Profotky.cz ©. Verze: 22-10-2020, platné od 22.10.2020

Příklad užití licence:

Při tvorbě webových stránek a aplikací nezpeněžujete přímo fotografii, ale Vaši práci s ní.

Při použití v médiích (webová stránka, noviny, apod.) nezpeněžujete přímo fotografii, ale Vaši práci s ní případně okolní texty.

Vázaná licence Profotky.cz v1

Vázaná licence je použita a je platná pro fotografie, které jsou uvolněny k použití po jejich zakoupení (zakoupení této licence). Uhrazením fotografie je Vám udělena Vázaná licence Profotky.cz v1 k jejímu užívání.

Licence je použita pro kažtou fotografii zvlášť a je nepřenositelná, tj. nemůžete postoupit svou licenci někomu jinému.

Získáním této licence máte právo:

Profotky.cz ©. Verze: 22-10-2020, platné od 22.10.2020